SPACES - Cobertura Audiovisual i Fotogràfica

  • Client SPACES / Data 2018 / Categoria Fotografia · Cobertura Esdeveniments / Audiovisual Resum Audiovisual del l'assistència del client al 4YFN
SPACES · Barcelona i Madrid

Cobertura Fotogràfica de l’espai promocional establert al 4YFN del Mobile World Congress 2018.
Cercant composicions que reflecteixin el dinamisme i filosofia de la marca.