CASA MASÓ · Disseny Gràfic i Fotografia

  • Client CASA MASÓ / Data 2018 / Categoria Disseny Gràfic · Fotografia de producte · Fotografia de Bodegó
IMAGIC · Cassà de la Selva

Disseny de la papereria i fitxes d’ús comercia. Renovació de la carpeta corporativa amb una fotografia de bodegó conceptual. Fotografia de producte sobre fons neutre per a fitxes.