Escull la teva proposta de Comunicació:

Proposta Bàsica

6 mesos

Inclou:

Banc d’imatges*: Creació d’un banc de recursos gràfics que constarà de mínim 20 imatges d’alta resolució amb cessió de drets per mitjans escrits i digitals

Xarxes socials**:
Optimització i actualització dels perfils a xarxes socials: 2 publicacions setmanals a facebook, twitter i instragram, inclou tasques d’adaptació del contingut gràfic als formats xarxes socials.
Monitorització de l’activitat a xarxes socials: Resposta de ressenyes, Seguiment de comentaris, Resposta de missatges i Informes periòdics.

Proposta Completa

12 mesos

Inlou:

Banc d’imatges*: Creació d’un banc de recursos gràfics que constarà de mínim 60 imatges d’alta resolució amb cessió de drets per mitjans escrits i digitals

Xarxes socials**:
Optimització i actualització dels perfils a xarxes socials: 3 publicacions setmanals a facebook, twitter i instragram, inclou tasques d’adaptació del contingut gràfic als formats xarxes socials.
Monitorització de l’activitat a xarxes socials: Resposta de ressenyes, Seguiment de comentaris, Resposta de missatges i Informes periòdics.

Clip audiovisual***: clip promocional d’entre 40 i 60 segons.

Be! Missatge enviat!
Error! Si us plau revisa els camps.

*El banc d’imatges constarà de 20 imatges (60 en la proposta anual) JPG d’alta resolució amb cessió de drets per mitjans escrits i digitals exclusivament per al client durant la 12 mesos (18 mesos en la proposta anual). El banc d’imatges es realitzarà durant un màxim de temps de 4h que pot coincidir amb un esdeveniment de la localitat. La tramitació de permisos o pagametn de taxes per captar fotografies sempre anirà a càrrec del client.

**La Gestió de xarxes es limitarà a la publicació de 2 posts (3 en la proposta anual) a facebook, twitter, instragram de manera setmanal durant la durada del contracte. No inclou la creació dels canals ni del contingut gràfic dels posts. L’adaptació del contingut per a les xarxes socials, es limitarà a optimitzar formats als standars de cada xarxa social.

***El clip audiovisual es gravarà durant un temps màxim de 4h a la mateixa localitat, inclourà llicència musical amb drets d’ús per web i xarxes socials.

La present oferta es validarà mitjançant signatura de la proposta presentada al client.